Friday, October 12, 2007

SYAIKH MAHMOOD SIYAM : HAMAS - PAS VS FATAH -UMNO

Di sini dipaparkan tiga klip video ceramah As-Syaikh Mahmood Siyam di Terengganu di akhir Ramadhan baru ini. Dalam Klip Video yang ketiga, As-Syaikh Mahmood mengiktiraf bahawa Fatah adalah UMNO Palestine yang menjadi barua kepada Israel.

saksikan !!!!

Klip Video 1klip Video 2Klip Video 3Dalam Tragedi Ar-Rafiq baru-baru ini, ianya juga telah sampai kepada pengetahuan As-Syakh Mahmood. Mendengar berita demikian, As-Syaikh menyatakan;

"...kami di sana (di Palestine) itulah yang permainan harian (yaumiyyan) yang terpaksa kami tempuh dalam usaha hendak menjatuhkan Yahudi Israel, kami dikhianati secara langsung oleh golongan Islam lain yang menentang kami (Fattah), yang menjadikan kerja membebaskan Al-Quds itu menempuhi jalan yang teramat sukar.... hanya disebabkan jiwa mereka telah dibeli oleh Yahudi"

No comments: